Welkom op onze website!

Hallo wij zijn Bart Roels en Koen Van Der Plas en wij zijn studenten IT&Netwerken aan het Oscar Romero College. Voor onze geïntegreerde proef of GIP hebben we ervoor gekozen om een website te maken voor Garage Mertens, gelegen te Dendermonde. Als naam voor ons project hebben we gekozen voor ‘Automotive Checker’. Deze naam verwijst dan ook onmiddellijk naar de reden van ons project : het automatiseren een probleem. Bart is de zoon van Caroline van de voorde en zij is service Manger in Garage Mertens, Dit verklaard ook meteen de link met de firma.


Reden?

Wat is de reden achter dit project? Waarom zijn we met dit project begonnen?

Doel?

Wat zijn onze doelen achter dit project? Zowel persoonlijk als extern?

Resultaat?

Hoe zien wij het eindresultaat?

Reden?

Garage Mertens stelde zichzelf de vraag hoe ze de efficiëntie kunnen verhogen tijdens de controle van nieuwe stockwagens.

De garage kampt met het probleem dat de controle op nieuwe stockwagens, op dit moment, niet efficiënt verloopt. Bij het binnenkomen van het voertuig dient er nagekeken te worden of deze enige schade heeft opgelopen bij het transporteren en/of afleveren.

Na de ontvangst en eerste check van het voertuig, zijn er nog verschillende periodieke controles die de medewerkers moeten uitvoeren. De eerstvolgende deadline komt er na 6 weken. Hierna zijn er nog meer deadlines die moeten gerespecteerd worden. De controle wordt opnieuw uitgevoerd na 3 maanden, na 6 maanden en ten slotte na 12 maanden.

Deze procedure wordt nog steeds op papier gedaan. Het gaat hier over één specifiek formulier die de hele weg van elk voertuig, van het in ontvangst nemen tot de eerste controle op schade tot aan de verkoop, mee volgt.

Wij zijn zeer gemotiveerd om onze opleiding, zowel de theorie als de vele oefeningen, om te zetten in dit project en al zeker omdat ons programma wel degelijk in het dagdagelijkse leven gebruikt zal worden.

Doel?

Ons doel, naar de firma toe, is om een manueel proces te automatiseren en digitaliseren.
Door dit te doen willen we verschillende doelen bereiken :
- Efficiëntie verhogen
- Meer interne controles
- Automatische herinneringen
- Meer ecologisch werken

De doelen die wij als leerling met dit project willen bereiken is vooral om onze theoretische kennis om te zetten in de praktijk. Onze ervaring in de praktijk is nog beperkt, maar tijdens onze studie hebben we veel praktische vakken gekregen. Daarom proberen wij met dit groter project onze kennis om te zetten in de praktijk. Ook één van onze doelen is het leren communiceren met diverse eindklanten. Zowel eindklanten met technische kennis maar ook eindklanten zonder technische kennis.

Resultaat?

De uiteindelijke bedoeling van ons project is om de hele procedure van de controles te digitaliseren en te automatiseren. Dit houdt verschillende elementen in.

Dit doen we door een database te voorzien die alle gegevens herneemt en waarbij er voor elke wagen een zo groot mogelijk aantal gegevens hernomen worden. Er zal snel en makkelijk gezocht kunnen worden doorheen alle informatie en dit kan dan ook vanuit elk element, bijvoorbeeld door middel van het chassisnummer, via het type van auto, via de datum van levering….

Wij willen als eindresultaat van ons project, een volledig werkende website klaar hebben, die door de werknemers van de garage makkelijk en vlot kan gebruikt worden. Deze website zal in verbinding staan met de database waar al de huidige gegevens reeds in verwerkt zitten en waarbij de nieuwe gegevens makkelijk toegevoegd kunnen worden door de gebruikers via invulschermen.

Ons team

Bart Roels
Developer
Koen Van Der Plas
Developer
Caroline Van De Voorde
Contactpersoon

Geinteresseerd? Meld je dan snel aan!